Kraftsituasjonen veke 44, 2019 - NVE

Kaldare vêr førte til auke i straumforbruk og produksjon

Kaldare vêr førte til auke i straumforbruk og produksjon

Kaldare vêr førte til ein 9 prosent auke i norsk straumforbruk og 12 prosent auke i straumproduksjon. Straumforbruket var større enn produksjonen og differansen vart dekka av import frå nabolanda vår.

 

Dei norske områdeprisane låg på 39 – 40 øre/kWh, ein auke på 2 – 3 øre/kWh samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 44 2019 (PDF)