Kraftsituasjonen veke 4 2018 - NVE

Mildvêr og vind.

Mildare vêr bidrog til lågare kraftetterspurnad i Norden sist veke. Samstundes gjekk vindkraftproduksjonen opp, noko som til saman bidrog til å trekke ned kraftprisane i Noreg, Danmark og Sverige.

I Finland derimot gjekk prisen opp samanlikna med veka før, grunna smitte frå baltiske pristoppar i dei knappaste timane på måndag og tysdag. 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 4 2018 her. (PDF)