Kraftsituasjonen veke 38 2019 - NVE

God ressurssituasjon i Noreg ved inngangen av hausten

Kaldare vêr bidrog til høgare kraftetterspurnad i Norden sist veke. Forbuksauken vart i hovudsak dekka av høgare vasskraftproduksjon i Noreg og Sverige. Det var òg ein auke i finsk kraftproduksjon som følgje av at kjernekraftreaktoren Loviisa 2 var tilbake frå planlagd vedlikehald.

Ein nedbørsrik seinsommar har medverka til at den hydrologiske balansen i Noreg har styrka seg dei siste månadene. Ved utgangen av veke 38 låg den norske magasinfyllinga omtrent på median.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 38 2019 (PDF)