Kraftsituasjonen veke 38 2017 - NVE

Dobling i eksport til Danmark.

Rekordlåg dansk vindkraftproduksjon bidrog til ein markert auke i dei danske kraftprisane førre veke. I tre timar på måndagen var produksjonen under 10 MW, noko som er det lågaste nivået seden vindkraft blei kommersialisert i Danmark. Dette medverka til at eksporten frå Noreg til Danmark vart meir enn dobla, samanlikna med veka før.

Lågare temperaturar førde til høgare forbruk i båe Noreg og Sverige. Grunna det auka forbruket og den låge vindkraftproduksjonen, auka vasskraftproduksjonen i Noreg. I NO2 var auken på heile 18%, samanlikna med veka før.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 38 her. (PDF)