Kraftsituasjonen veke 37 2019 - NVE

Ny kraftkabel mellom det nordiske kraftsystemet og Nederland

I veke 37 var det høg vindkraftproduksjon i Norden. Mellom anna, bidrog dette til lågare prisar i Norden i førre veke. Noreg har framleis dei lågaste prisane i regionen.

Den høge produksjonen medverka til en auke i eksporten ut av Norden. Den nye kraftkabelen mellom Danmark og Nederland bidrog til å eksportere det nordiske overskotet i førre veke.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 37 2019 (PDF)