Kraftsituasjonen veke 34 2017 - NVE

Høgare prisar i Norden.

I førre veke gjekk kjernekraftproduksjonen i Sverige kraftig ned grunna vedlikehald. No er berre om lag halvparten av kjernekraftverka i normal drift. Samstundes vart den samla vindkraftproduksjonen i Danmark og Sverige på det lågaste nivået til no i år.

Desse faktorane medverka til ein auke i kraftprisen i dei nordiske prisområda. Auken vart størst i Sverige, Finland og Danmark, der prisen kom opp i over 1 krone per kWh i ein time på onsdag. I Noreg vart prisane mindre påverka, grunna avgrensingar i kraftnettet.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 34 her. (PDF)