Auka nettoeksport av kraft frå Noreg og Norden.

Lågare dansk vindkraftproduksjon bidrog til auka nettoeksport av kraft frå Noreg i førre veke. Sjølv om den danske produksjonsnedgangen var stor, auka produksjonen i resten av dei nordiske landa. Dette førte til at nettoeksporten av kraft frå Norden meir enn dobla seg frå veke 2 til veke 3.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 3 her (PDF)