Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 10.07.2019

Kraftsituasjonen veke 27 2019

Noko reduserte kraftprisar for Noreg

Det var ikkje store endringar i produksjon eller forbruk i veke 27. Gjennomsnittlege norske områdeprisar for veka vart noko redusert og låg mellom 26,5 og 27,4 øre/kWh. Dette er blant anna grunna auka vindkraftproduksjon i nabolanda. Danmark hadde ein relativt
høg vindkraftproduksjon på 510 GWh, ein dobling samanlikna med veke 26.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 27 2019 her. (PDF)

Kontaktpersoner

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen
Epost: laee@nve.no

Fungerande seksjonssjef Synnøve Lill Paulen
Epost: sylp@nve.no