Kraftsituasjonen veke 26 2017 - NVE

Større prisforskjellar i Norden.

Vedlikeholdsarbeid i det norske og det svenske overføringsnettet bidrog til at utvekslingskapasiteten mellom Noreg og Sverige vart redusert i uke 26. Dette medverka til at kraftprisane i Noreg gjekk ned i førre veke, medan det var en oppgang i dei andre nordiske elspotområda.

Dei økte prisforskjellane mellom Noreg og resten av Norden grunna flaskehalsar i nettet bidrog til ein nedgang i norsk vasskraftproduksjon og lågare nettoeksport ut av Noreg.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 26 her. (PDF)