Kraftsituasjonen veke 24 2019 - NVE

Kraftprisane opp i Norden.

I veke 24 gjekk kraftprisane opp i heile Norden. Dei låge kraftprisane veka før kom av mykje uregulerbar kraftproduksjon.

Framleis ligg kraftprisane i Noreg 30-40 prosent lågare enn same tid i fjor.

I Noreg auka produksjonen frå vasskraft, medan vindkraftproduksjonen i nabolanda gjekk ned. Forbruket var relativt likt som veka før, og Noregs nettoeksport av kraft auka.

 

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 24 2019 her. (PDF)