Kraftsituasjonen veke 21 2017 - NVE

Lågare prisar i Sør-Noreg.

Mildare vêr og mykje tilsig medverka til lågare kraftprisar i Sør-Noreg i veke 21. I Nord-Noreg var prisane om lag uendra, og den store snøsmeltinga lar framleis vente på seg. Magasinfyllinga ligg no fem prosenteiningar under historisk minimum for veka (2002-2016).

Statnett vurderer framleis kraftsituasjonen nord for Ofoten som stram.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 21 her. (PDF)