Kraftsituasjonen veke 2, 2020 - NVE

Framleis høge temperaturar og lave kraftprisar

Gjennomsnittlege områdeprisar for Noreg låg mellom 25,7 og 27,1 øre/kWh i veke 2. Høge temperaturar for årstida, auke i norsk kraftproduksjon og høg nordisk vindkraftproduksjon bidrog til dei låge kraftprisane. Terminprisan for nordisk kraft sank ytterlegare førre veke, blant anna grunna våtare varslar for tida som kjem og forventingar om betre hydrologisk balanse.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 2 2020 her.