Kraftsituasjonen veke 18 2019 - NVE

Auka kraftetterspurnad.

Kaldt vêr bidrog til auka kraftetterspurnad og ein liten oppgang i norske kraftprisar sist veke.

Noreg var framleis nettoimportør av kraft i veke 18. Redusert kapasitet mellom Aust-Noreg (NO1) og Sverige (SE3) bidrog til å dempe nettoimporten, og til at prisskilnaden mellom Noreg og Sverige gjekk opp.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 18 2019 her. (PDF)