Kraftsituasjonen veke 17 2019 - NVE

Lågare prisar.

Kraftprisane gjekk ned i alle område i førre veke. Lågare straumforbruk og mykje tilsig grunna mildare vêr medverka til prisnedgangen.

Høg vindkraftproduksjon i starten av veka bidrog ôg til prisendringa.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 17 2019 her. (PDF)