Kraftsituasjonen veke 17 2017 - NVE

Auka nettoeksport ut av Noreg.

Mindre vind og planlagt vedlikehald av ein kjernekraftreaktor i Finland bidrog til ein oppgang i kraftprisane i alle dei nordiske elspotområda i førre veke. Dette medverka til auka norsk vasskraftproduksjon.

Nettoeksporten ut av Noreg vart om lag 200 GWh høgare enn veka før.

I Tyskland var det negative kraftprisar i nokre timar mot slutten av veka, mellom anna grunna høg vindkraftproduksjon og lågt forbruk.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 17 her. (PDF)