Kraftsituasjonen veke 16 2019 - NVE

Påsken og varmt vêr reduserte kraftforbruket.

I førre veke gav påskeferie og varmt vêr redusert kraftetterspurnad i Noreg. Gjennomsnittstemperaturen var 3-5 grader over normalen i store deler av landet, og bidrog til at kraftforbruket falt med 15 prosent samanlikna med veke 15.

Trass i nedgangen i forbruket hadde Noreg nettoimport for ellevte veka i rad. Importen skyldas lågare kraftprisar i våre omkring liggande land.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 16 2019 her. (PDF)