Kraftsituasjonen veke 14 2017 - NVE

Noko lågare prisar.

I veke 14 gjekk temperaturane opp, noko som medverka til lågare kraftforbruk.

Vindkraftproduksjonen auka samanlikna med veka før, medan vasskraftproduksjonen held seg på same nivå, mellom anna grunna høgt tilsig for årstida. Dette bidrog til noko lågare kraftprisar i alle dei nordiske prisområda i førre veke.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 14 her. (PDF)