Kraftsituasjon veke 30 2019 - NVE

Liten auke i kraftprisane. Førre veke gjekk den gjennomsnittlege straumprisen i norske prisområder opp med mellom ein og fem prosent. Dette føre til tilnærma lik pris i alle prisområder på 36,4 øre/kWh. 

Noreg hadde i føre veka dei lågaste straumprisane i Norden, noko som førte til at Noreg vart nettoeksportør av straum for åttande veke på rad.

Last ned kraftsituasjonsrapporten for veke 30 2019 her