Varsel om gult farenivå for Veslemannen - NVE

NVE setter opp farenivå til gult for fjellpartiet Veslemannen i Møre og Romsdal på grunn av økte bevegelser.

Oversiktsbilde fra øvre del av Mannen. Foto: Simon Oldani/NVE

Bevegelsene har økt den siste uka, og er nå rundt 3 millimeter pr døgn i frontpartiet (nedre del). I den øvre delen er hastigheten betydelig høyere, med 10-15 millimeter pr døgn, men snø i terrenget i gjør radarmålingene noe usikre.

Den mest aktive delen av Veslemannen har forskjøvet seg 6-8 meter det siste året. Frontpartiet (nedre del) som er viktig for stabiliteten, har forskjøvet seg rundt 80 centimeter det siste året. I år øker bevegelsene tidligere enn de siste årene.

Den tidlige økningen i bevegelse kan skyldes at fjellpartiet er svært svekket fra de tidligere års store bevegelser.

Det har også vært mye snøsmelting den siste måneden, og siste uken har det vært omkring 80 centimeter snøsmelting. De årlige bevegelsene i Mannen (utenfor Veslemannen) er på 1–3 centimeter i året.