Sikringshåndboka fra NVE er nå tilgjengelig i betaversjon - NVE

Sikringshåndboka er en ny digital plattform for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen, og de ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler.

En betaversjon av Sikringshåndboka er nå publisert.

I første omgang har vi gjort tilgjengelig fagstoff om erosjonsikring. Flere moduler er lagt ut, og vi håper å få publisert flere moduler som inngår i erosjonsikring frem mot sommerferien. Det jobbes også med andre tema som flom, kvikkleire og skred i bratt terreng. Disse temaene vil bli gjort tilgjengelig senere.

Du kan nå ta Sikringshåndboka i bruk, men med forbehold om at dette er en betaversjon og kan inneholde feil eller mangler. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer uten varsel.

 

Fra problem til løsning

Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende ingeniører, entreprenører eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder. Gå inn på siden Om Sikringshåndboka for mer informasjon rundt håndboka, og hvordan du kan gå fra problem til løsning ved hjelp av Sikringshåndboka.

Vi tar gjerne imot dine tilbakemeldinger her. 

Se hele Sikringshåndboka fra NVE her.