SIKRINGSHÅNDBOKA

BETAVERSJON

Sikringshåndboka er en digital veileder for informasjon om sikringstiltak mot flom og skred. Håndboka gir deg veiledning i alle faser i sikringsprosessen: fra å planlegge sikring, til ferdigstilt tiltak. De ulike arbeidsoppgavene er beskrevet i moduler. Sikringshåndboka passer godt for prosjekterende ingeniører, entreprenører eller deg som jobber med flom og skred i kommunen eller andre steder.


 

Bildekilde: Flom (330-skvadron), Kvikkleireskred (Andrea Taurisano, NVE), Skred i bratt terreng (Andrea Taurisano, NVE)


Dette er betaversjon til Sikringshåndboka og vi i NVE jobber med å lage mer innhold. Når du trykker på en lenke til en side eller modul som ikke er publisert ennå, kommer du på en login-side som låser tilgangen. Under Nyheter og versjonslogg skriver vi når vi publiserer nytt innhold eller når vi reviderer innhold på en allerede publisert side eller modul. 

På siden Om Sikringshåndboka (Fra problem til løsning ved hjelp av Sikringshåndboka) kan du lese mer om hva Sikringshåndboka inneholder og hvordan du kan bruke den.

Nyheter og versjonslogg


Sikringshåndboka er kun tilgjengelig digitalt.

NVE gjør oppmerksom på at Sikringshåndboka kan inneholde feil. NVE forbeholder seg retten til å gjøre endringer, rettelser og/eller forbedringer i Sikringshåndboka.

Spesielt for betaversjon (lansert 5.6.2020): Det vil oftere være behov for endringer og bare større revisjoner av moduler vil bli loggført i Nyheter og versjonslogg.