Sist revidert 05.06.2020. Betaversjon.

Sikringshåndboka er i utvikling og vi setter stor pris på din tilbakemelding. Du kan også sende e-post til sikringshandboka@nve.no om du vil fortelle oss noe.