Redningsaksjon trappes ned - NVE fortsetter sin bistand - NVE

Politiet meldte tirsdag ettermiddag at redningsaksjonen på Gjerdrum nå trappes ned. NVE fortsetter med å bistå både kommune og politiet i det videre arbeidet. 

Brigt Samdal, direktør i skred- og vassdragsavdelinga

I tiden framover vil NVE bistå politiet i deres videre arbeidNVE fortsetter også arbeidet med analyse av grunnundersøkelser og vurdering av om enkelte områder etter hvert kan tas i bruk. Informasjonen leveres til politietsom eventuelt beslutter å oppheve evakuering. 

– Vi arbeider kontinuerlig med å kartlegge og vurdere hele området som er evakuertog skoleområdet har prioritet. Utover det kan vi noe forenklet si at vi jobber oss nærmere og nærmere skredkanten for å gradvis kunne gi råd om evakuerte områdersier Brigt Samdal, direktør for skred- og vassdragsavdelingen i NVE.   

Strenge krav til bygging på kvikkleire 

Kvikkleireskred skyldes prosesser med svært treg responstid, som erosjon fra en elv eller bekk over tid, eller menneskelig aktivitet, som deponering av masser eller grave- og sprengningsarbeid.  

Det regnes ikke som farlig å bo på kvikkleire. Det er først når kvikkleira overbelastes at den kan kollapse. Det må også være helning i terrenget for at leira skal renne ut og bli et større skred.  

– Myndighetene setter strenge krav til bygging på kvikkleire. Der man vet at det kan være fare for et skred er det mulig å gjøre sikringstiltak for å øke stabiliteten og redusere risikoen. Dette er én av NVEs viktigste oppgaver, sier Samdal. 

Oppdatert informasjon legges ut fortløpende nettsidene våre. Her finner du også informasjon om kvikkleireskred og kartlegging av faresoner. 

Bilder fra skredet kan lastes ned fra NVEs fotodatabase.