Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2021

Økte ressurser til Gjerdrum og til kartlegging av kvikkleire

Regjeringen har i dag foreslått økte bevilgninger til NVE i forbindelse med skredet på Gjerdrum, og til kartlegging av kvikkleire i Norge.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 165 millioner kroner til sikring av områdene rundt skredet i Gjerdrum, økt kartlegging av kvikkleireområder og økte midler til øvrige krisetiltak i 2021.

102 millioner til Gjerdrum i år
Regjeringen foreslår å bevilge 102 millioner kroner til nødvendige sikringstiltak etter hendelsen på Gjerdrum.

- Vi har en stor og omfattende jobb foran oss, sammen med Gjerdrum kommune. Midlene vil gjøre det mulig for NVE å bidra til å sikre området slik at det kan tas i bruk igjen, sier vassdrags- og energidirektør, Kjetil Lund.

NVEs hovedfokus nå er å bistå politiet i søkearbeidet, og å ferdigstille grunnundersøkelsene og vurderingene av de evakuerte områdene. Parallelt med dette planlegges arbeidet med å sikre området permanent. Dette arbeidet vil trolig pågå i et par års tid framover.

Foreslår å styrke kartleggingsarbeidet
Regjeringen foreslår også å tilføre NVE til sammen 13 millioner for å styrke direktoratets arbeid med kartlegging av kvikkleire i landet.

- Dette er en betydelig økning av de ressursene NVE har til kartlegging i dag. Med økte ressurser vil vi raskere kunne skalere opp kartleggingen av kvikkleire og andre skredfarer i hele landet, avslutter Lund.

NVE har brukt betydelig midler på naturfarehendelser det siste året, og har allerede budsjettert med å bruke gjeldende bevilgning til krise- og hastetiltak til oppfølging av tidligere hendelser. De resterende 50 millioner kronene gjør det mulig for NVE for å kunne håndtere eventuelle nye flom- og skredhendelser i 2021.