Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 09.03.2020 , sist oppdatert 10.03.2020

Ny høring av NVE veileder for kartlegging av skredfare i bratt terreng

NVE har i tett samarbeid med bransjen utarbeidet en ny veileder for hvordan utføre en skredfarevurdering for bratt terreng. Veilederen kommer nå ut på andre høringsrunde.

Utsnitt av startsiden til den nye veilederen

Nettbasert veileder

NVE har siden mars 2019 samarbeidet med bransjen om å utvikle en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge. Første versjon kom ut på høring i fjor. Innspill fra denne høringen er bearbeidet og nytt innhold er nå presentert i en nettbasert veileder Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i reguleringsplan og byggesak. Denne veilederen skal erstatte den nåværende veilederen Sikkerhet mot skred i bratt terreng - Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak 8/2014.

Veilederen omfatter skredfarevurderinger som svarer ut sikkerhetskravene i plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK17), og omfatter utredning av reell skredfare for skredtypene; steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Målgruppen for veilederen er både de som skal bestille og utføre slike skredfarevurderinger, og veilederen er bygd opp med egen inngang avhengig av hvilken bruker man er.

NVE ønsker høringsinnspill

NVE ønsker høringsinnspill på innhold og utforming av den nettbaserte veilederen.

Høringsfristen: innen 31.mars 2020.

Innspill sendes til nve@nve.no og merkes med "Høringsinnspill nr.2 - 201841729 - Navn" (f.eks. navn på firma)

 

Kontaktperson

Prosjektleder/overingeniør Martine Sagen Slåtten

e-post: mas@nve.no