Publisert 15.01.2021

NVEs videre arbeid i Gjerdrum

I tiden framover vil NVE jobbe med oppfølging av skredet på flere fronter. Vi vil fortsette med å klarere evakuerte områder, bistå politiet med deres letearbeid etter de savnede og planlegge fremtidig sikring av skredområdet.  

En mobil borerigg tar prøver av grunnen på 20-30 meters dyp i et av de evakuerte områdene. Foto: Laila P. Høivik/NVE

En viktig del av arbeidet den nærmeste tiden er å jobbe for å klarere evakuerte områder, slik at evakuerte kan flytte hjem til de områder som viser seg å være trygge.

Analyser av grunnforhold

Dette gjøres blant annet ved hjelp av to beltegående borerigger. Boreriggene gjør grunnundersøkelser på mange forskjellige punkter i de evakuerte områdene, og i dybder ned mot over 40 meter. De tar også opp prøver av leira som sendes til analyse i laboratorium. Resultatet av grunnundersøkelsene og faglige analyser legger grunnlaget for våre anbefalinger til politiet.

— Vi har kontinuerlig brukt mye ressurser på å få god nok kunnskap om grunnforholdene i de evakuerte områdene. Dette arbeidet fortsetter til vi har solide faglige anbefalinger for alle deler av det området som fortsatt er evakuert, sier regionsjef i NVE Toril Hofshagen. 

Rapportene med analyser og anbefalinger fra NVEs faglige rådgivere, NGI og Multiconsult vil etter hvert bli gjort tilgjengelige på nve.no.

Bistand til søk etter savnede

Parallelt med dette bistår NVE politiet i deres videre søk etter savnede. Søk i skredmassene blir ifølge politiet gjenopptatt på mandag. NVE stiller med faglig personell til å overvåke skredkanten så lenge søkearbeidet pågår. Det bygges også en anleggsvei ned til skredgropen, for blant annet å etablere drenering i utkanten av skredgropen, for å lede vann forbi søkeområdet på en kontrollert måte.

— Vi har stor forståelse for at de etterlatte har behov for svar. Vi bidrar med det vi kan for å støtte politiet i søkearbeidet. Det er fraktet inn to gravemaskiner, hvorav den ene med ekstra lang rekkevidde, for å kunne legge best mulig til rette for politiets videre arbeid, sier Hofshagen.  

NVE har også startet arbeidet med å utrede hvordan skredområdet kan sikres for framtiden. Det er samlet inn flere sett med dronebilder og ferske laserdata, som vil være viktig for planlegging av tiltakene. NVE bruker også overvåkingsteknologi for å måle bevegelser i skredområdet, med en bakkeradar tilsvarende det som brukes til å overvåke bevegelse i Mannen i Romsdalen.

Kontaktinformasjon

NVEs pressetelefon: 489 97 667 (ikke sms)