Publisert 08.06.2021 , sist oppdatert 24.09.2021

Flomsikringen i Brandbu tar form

I et av de mest omfattende sikringsprosjekter som NVE jobber med begynner vi nå å se «begynnelsen på slutten». Her kan du lese mer om status for flomsikringen av Brandbu sentrum.

Anleggsarbeidet i Brandbu foregår svært tett innpå boliger og infrastruktur. Alle foto: Laila P. Høivik/NVE

Som vi har skrevet om tidligere, er flomsikring av Brandbu sentrum et av de største og mest komplekse prosjektene NVE har vært involvert i. Jobben gjøres midt i et sentrum, få meter fra boliger, butikker og veier. Noen steder er det bare centimeter som skiller grave- og byggearbeidene fra elva Vigga.

Samtidig som elveleiet «bygges om» skal viktige funksjoner som adkomst til skoler, barnehager og butikker, strøm, nett, drikkevann og avløp ivaretas.

Lite fall ga mye oversvømmelse

- Hovedutfordringen her var at elveleiet gjennom sentrum var utformet litt som et basseng, grunn og flat med lite helning, forteller prosjektleder i NVE, Tore Leirvik.

- Dette gjorde at det skulle lite til før vannet stuvet seg opp i flomperioder, oversvømte veien og fylte kjellere. Heldigvis er det godt med fall like nedstrøms sentrum, så vi hadde litt å jobbe med. I den øvre delen er nesten 200 meter av elveløpet lagt om i nytt løp. I den nedre delen har vi senket elvebunnen, opptil 1,8 meter, forteller han.

Arbeidsperioden er intens, men relativt kort. Anleggsstart var i slutten av juni 2020, og arbeidene forventes å være ferdig innen midten av desember 2021.

Gleder seg til nytt sentrum

- Vi gleder oss veldig, sier ordfører i Gran kommune, Randi Eek Thorsen, som sier seg strålende fornøyd med samarbeidet.

- Jeg unner alle lokalsamfunn å få oppleve den profesjonelle kompetansen NVE besitter. Det føles litt som å vinne i Lotto. Når dette står ferdig kan vi komme i gang med tettstedsutviklingen. Landsbyen Brandbu har et stort potensiale, og med flomsikringen på plass kan investeringslysten blomstre igjen, sier hun.

Demoprosjekt for framtiden

Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen, vil også gjerne skryte av kommunen.

- Når arbeidene vi gjør er så inngripende på folks hverdag er det kjempeviktig for oss å ha støtte fra kommunen. Det har vi hatt i fullt monn her, sier hun.

- Det har vært mye læring i dette prosjektet. Vi ser for oss at det blir mange sentrumsprosjekter framover. Vi håper våre gode erfaringer fra Brandbu gjør at dette kan brukes som et demoprosjekt, forteller hun videre.

Etter planene skal prosjektet offisielt åpnes og feires våren 2022. Ordfører Thorsen ønsker oss hjertelig velkommen tilbake da, til snorklipping og feiring av et helt nytt sentrumsområde.

Fakta

 • Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE etter flommen i 2000
 • Flere runder med planer, dagens plan godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019
 • Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbud vår 2020
 • Anleggsstart i slutten av juni 2020, ferdigstilles innen 15.12.2021.
 • Budsjett 129,6 mill. kr.
 • 1380 m lang strekning sikres
 • Seks bygninger rives
 • Tre broer rives, nye broer bygges som er bredere og høyere
 • To broer forsterkes, og elvebunnen under senkes
 • 180 m lang strekning legges i nytt løp
 • Sideelva Gullåa legges i nytt løp og det etableres to nye kulverter. Fiskehindre fjernes.
 • Fem pumpestasjoner bygges, hvorav en for spillvann
 • Én ny trafo etableres
 • Ca 560 m betongmurer og ca 270 m flomvoller bygges
 • Mange hundre meter med spillvannsledninger, vannledninger og kabler flyttes og legges på nytt

Kontakt

Prosjektleder Tore Leirvik
tlf. 97 03 47 49

Regionsjef Toril Hofshagen
tlf. 90 03 42 44

Ordfører i Gran kommune, Randi Eek Thorsen, til v., gleder seg veldig til å få et helt nytt sentrumsområde. Her sammen med prosjektleder Tore Leirvik og regionsjef Toril Hofshagen i NVE.
Ordfører i Gran kommune, Randi Eek Thorsen, til v., gleder seg veldig til å få et helt nytt sentrumsområde. Her sammen med prosjektleder Tore Leirvik og regionsjef Toril Hofshagen i NVE.
Regionsjef Toril Hofshagen mener en kompetent og effektiv prosjektgruppe har vært en viktig suksessfaktor. Her sammen med prosjektleder Tore Leirvik.
Regionsjef Toril Hofshagen mener en kompetent og effektiv prosjektgruppe har vært en viktig suksessfaktor. Her sammen med prosjektleder Tore Leirvik.
Arbeidet i Brandbu foregår stedvis på veldig liten plass, og må ivareta både eksisterende bygninger og kulturminner, som Augedalsbroa. Dagens bro er fra 1922, men stedet har vært brosted og skysstasjon mye lenger enn det.
Arbeidet i Brandbu foregår stedvis på veldig liten plass, og må ivareta både eksisterende bygninger og kulturminner, som Augedalsbroa. Dagens bro er fra 1922, men stedet har vært brosted og skysstasjon mye lenger enn det.
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund tar gjerne imot invitasjonen fra ordfører Randi Eek Thorsen om å komme tilbake til snorklipping og fest våren 2022.
Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund tar gjerne imot invitasjonen fra ordfører Randi Eek Thorsen om å komme tilbake til snorklipping og fest våren 2022.
To reirkasser i stål er hengt opp som et prøveprosjekt for fossekall.
To reirkasser i stål er hengt opp som et prøveprosjekt for fossekall.
Flomsikringen er planlagt ferdig i 2022.
Flomsikringen er planlagt ferdig i 2022.