Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 08.06.2021 , sist oppdatert 18.06.2021

Flomsikringen i Brandbu tar form

I et av de mest omfattende sikringsprosjekter som NVE jobber med begynner vi nå å se «begynnelsen på slutten». Her kan du lese mer om status for flomsikringen av Brandbu sentrum.

Som vi har skrevet om tidligere, er flomsikring av Brandbu sentrum et av de største og mest komplekse prosjektene NVE har vært involvert i. Jobben gjøres midt i et sentrum, få meter fra boliger, butikker og veier. Noen steder er det bare centimeter som skiller grave- og byggearbeidene fra elva Vigga.

Samtidig som elveleiet «bygges om» skal viktige funksjoner som adkomst til skoler, barnehager og butikker, strøm, nett, drikkevann og avløp ivaretas.

Lite fall ga mye oversvømmelse

- Hovedutfordringen her var at elveleiet gjennom sentrum var utformet litt som et basseng, grunn og flat med lite helning, forteller prosjektleder i NVE, Tore Leirvik.

- Dette gjorde at det skulle lite til før vannet stuvet seg opp i flomperioder, oversvømte veien og fylte kjellere. Heldigvis er det godt med fall like nedstrøms sentrum, så vi hadde litt å jobbe med. I den øvre delen er nesten 200 meter av elveløpet lagt om i nytt løp. I den nedre delen har vi senket elvebunnen, opptil 1,8 meter, forteller han.

Arbeidsperioden er intens, men relativt kort. Anleggsstart var i slutten av juni 2020, og arbeidene forventes å være ferdig innen midten av desember 2021.

Gleder seg til nytt sentrum

- Vi gleder oss veldig, sier ordfører i Gran kommune, Randi Eek Thorsen, som sier seg strålende fornøyd med samarbeidet.

- Jeg unner alle lokalsamfunn å få oppleve den profesjonelle kompetansen NVE besitter. Det føles litt som å vinne i Lotto. Når dette står ferdig kan vi komme i gang med tettstedsutviklingen. Landsbyen Brandbu har et stort potensiale, og med flomsikringen på plass kan investeringslysten blomstre igjen, sier hun.

Demoprosjekt for framtiden

Regionsjef i NVE, Toril Hofshagen, vil også gjerne skryte av kommunen.

- Når arbeidene vi gjør er så inngripende på folks hverdag er det kjempeviktig for oss å ha støtte fra kommunen. Det har vi hatt i fullt monn her, sier hun.

- Det har vært mye læring i dette prosjektet. Vi ser for oss at det blir mange sentrumsprosjekter framover. Vi håper våre gode erfaringer fra Brandbu gjør at dette kan brukes som et demoprosjekt, forteller hun videre.

Etter planene skal prosjektet offisielt åpnes og feires våren 2022. Ordfører Thorsen ønsker oss hjertelig velkommen tilbake da, til snorklipping og feiring av et helt nytt sentrumsområde.

Fakta

 • Første søknad fra Gran kommune om bistand fra NVE etter flommen i 2000
 • Flere runder med planer, dagens plan godkjent i 2018, detaljprosjektering i 2019
 • Anlegg Øst Entreprenør AS vant anbud vår 2020
 • Anleggsstart i slutten av juni 2020, ferdigstilles innen 15.12.2021.
 • Budsjett 129,6 mill. kr.
 • 1380 m lang strekning sikres
 • Seks bygninger rives
 • Tre broer rives, nye broer bygges som er bredere og høyere
 • To broer forsterkes, og elvebunnen under senkes
 • 180 m lang strekning legges i nytt løp
 • Sideelva Gullåa legges i nytt løp og det etableres to nye kulverter. Fiskehindre fjernes.
 • Fem pumpestasjoner bygges, hvorav en for spillvann
 • Én ny trafo etableres
 • Ca 560 m betongmurer og ca 270 m flomvoller bygges
 • Mange hundre meter med spillvannsledninger, vannledninger og kabler flyttes og legges på nytt