Publisert 19.10.2020 , sist oppdatert 07.01.2021

NVE sikrer Brandbu sentrum mot oversvømmelse

På flate Hadeland, midt i Brandbu sentrum, foregår nå et av de største anleggsprosjektene NVE har vært involvert i. Mellom butikker, veier, boliger og broer gjøres et omfattende arbeid for å sikre sentrum mot oversvømmelse.

NVE Anlegg har spesialkompetanse og lang erfaring med å arbeide i elv

Sentrum av Brandbu har vært utsatt for flom mange ganger, og ulike prosjekter og planer har vært diskutert helt siden 60-tallet. Store oversvømmelser og omfattende skader i 2000 satte fart på diskusjonen. Dagens plan ble endelig vedtatt i 2018, og i juni i år rullet de første gravemaskinene fram.

Komplekst prosjekt

- Dette er helt klart det mest komplekse prosjektet jeg har jobbet med, sier Tore Leirvik, prosjektleder i NVE.

- Selve anleggsarbeidet er én ting, men vi må samtidig ta hensyn til veldig mye annet. Vi jobber midt i bysentrum, her er det boliger, butikker, 2 skoler, fylkesveg, kollektivtrafikk, vann- og avløpssystemer m.m.. Det er trangt om plassen, og viktig infrastruktur som vann og strøm og internett skal ivaretas hele veien. Ikke minst må det være trygt for beboere og våre mannskap, når vi jobber tett på private hjem med tunge anleggsmaskiner.

Anleggsarbeidet foregår tett på private boliger og butikker. Rystelsesmålere logger og varsler om potensielle setningsskader.

Å bygge en ny elv

Forbygningen gjennom Brandbu blir nesten 1,4 km lang, og blir skreddersydd til omgivelsene underveis. Terrengforskjellene er små, og i flomperioder har vannstanden stedvis stått 80 cm over vegbanen.

For å unngå ruvende «Berlinmurer» og flomvoller langs elvekanten skal elvebunnen i nordenden senkes med opptil 180 cm. I sørenden flyttes elveløpet sideveis 20 m og legges i ny trasé langs en strekning på 300 m. I tillegg skal to sideelver sikres og delvis flyttes.

Det er store dimensjoner over det nye broelementet som skal på plass.

Viktig å ivareta miljøhensyn

- På mange måter «bygger vi en ny elv», sier Leirvik. Da blir det viktig å ivareta miljøhensyn. Statsforvalteren i Innlandet setter krav om biotopforbedrende tiltak i elvebunnen, som hvilesteiner for fisk, miljøterskler, beplanting osv.

Hydrologer fra NVE har montert en målestasjon i hver ende av anleggsområdet som dokumenterer vannkvaliteten fra før byggingen begynte, til i flere år etter at den er ferdigstilt.

Lokal maskot

- Vi har faktisk vår egen «anleggsfossekall». Det er litt morsomt siden fossekallen er en slags uoffisiell maskot for NVE. Den ble fanget inn og merket med et unikt nummer og navnet "NVE", i forbindelse med et prosjekt for å bedre hekkemulighetene for fossekall under bruer. Den ser kanskje litt pjusk ut på bildet, men fløy en runde da den ble satt fri, og fanget mat i Vigga.

Samarbeid gir gode løsninger

Leirvik poengterer at for at et såpass stort prosjekt skal komme godt i havn, er man helt avhengig av at mange kan samarbeide godt.

- Jeg kan ikke få fullrost Gran kommune. De har vært helt fenomenale til å stille opp, med ressurser og gode løsninger. Jeg føler også at vi har blitt med møtt stor forståelse blant innbyggerne, som i stor grad har vært tålmodige og velvillige mens vi setter sentrum på hodet rundt dem.

Forbygningen gjennom Brandbu sentrum er planlagt å stå ferdig våren 2022.

 

 

Kontaktinfo

Prosjektleder Tore Leirvik, tlf. 97 03 47 49

Regionsjef Toril Hofshagen, tlf. 90 03 42 44

Fakta

Lengde forbygning: 1380 m

Deponi: 30 000 m3

Budsjett: 129,6 mill. kr.

Påbegynt: våren 2020

Planlagt ferdig: våren 2022

Mer informasjon

Gran kommunes informasjonssider om flomsikringen

Rapport fra fossekall-undersøkelsen