Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.03.2023 , sist oppdatert 30.03.2023

Ny veileder skal bedre kvaliteten på meldinger om nettanlegg

Effektiv konsesjonsbehandling av meldinger og søknader om nye nettanlegg forutsetter at disse er av god nok kvalitet. Nå lanserer NVE ny veileder for utforming av meldinger som et av flere tiltak for å redusere tidsbruken i konsesjonsprosessen.  

NVE har det siste året gjort flere tiltak for å effektivisere konsesjonsbehandlingen av nettanlegg. Flere av disse tiltakene, herunder bedre forarbeid av søker og forbedring av søknader, ble foreslått i NOU-rapporten «Nett i tide».  

- Veilederen skal gjøre det enklere å skrive gode meldinger med forslag til utredningsprogram som er i henhold til kravene i forskrift om konsekvensutredninger, sier direktør i NVEs energi- og konsesjonsavdeling, Inga Nordberg. 

Veilederen gir også informasjon som kan være nyttig for høringsinstanser eller andre som er involvert i konsesjonsbehandlingen. 

Oppfordrer alle til å ta i bruk NVEs veiledere 

NVE lanserte 1. mars nye digitale veiledere for søknader og detaljplaner for nettanlegg. I tillegg ble kriteriene for prioritering av søknader om nettanlegg revidert.   

- Vi oppfordrer alle til å ta i bruk alle de nye veilederne slik at kvaliteten på meldinger, søknader og detaljplaner til NVE blir bedre, sier Inga Nordberg. Dette vil gjøre at søker unngår krav om tilleggsinformasjon, og saksbehandlingen vil gå raskere.  

Melding skal gi mulighet til tidlig medvirkning 

Melding er en tidlig varsling av igangsatt planlegging av en kraftledning og hensikten er å gi berørte parter mulighet til å medvirke. Meldinger skal derfor sendes NVE i en tidlig fase i prosjektet. 

Kontakt

Seniorrådgiver Randi Osen
Tlf: 22 95 92 74 

Finn de nye veilederne her: