Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Konsesjonssaker

Saker knyttet til energiutbygging, samt tiltak i vann og vassdrag.

Informasjonen er basert på innrapporterte verdier i forbindelse med konsesjonsbehandling, og innrapportering fra tiltakshavere.

Eksportér listen