Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 19.04.2023

Behandlingsprosess for nettanlegg

Nye nettanlegg vil følge forskjellige behandlingsprosesser, avhengig av type og størrelse på tiltaket. Forskrift om konsekvensutredninger og forskrift om ekstern kvalitetssikring setter føringer for prosessen av ulike anlegg. Vi oppfordrer til å sende søknad om nettilknytning og vannkraftverk/vindkraftverk samtidig, for felles behandling.

Følgende tiltak behandles etter denne saksgangen:

Følgende tiltak behandles etter denne saksgangen:

  • Ledninger med spenning opptil 132 kV, uavhengig av lengde
  • Ledninger med spenning 132 kV eller mer, med lengde under 15 km i ny trasé
  • Transformator-/koblingsstasjoner etc.
  • Andre mindre tiltak på eksisterende ledninger og stasjoner

Følgende tiltak behandles etter denne saksgangen:

  • Ledninger med spenning 132 kV eller mer, og lengde over 15 km i ny trasé.

Følgende tiltak behandles etter denne saksgangen:

  • Ledninger med spenning 300 kV eller mer, og lengde over 20 km. Les mer for unntak fra hovedregelen.