Publisert 22.09.2015 , sist oppdatert 05.07.2024

Konsesjon

Konsesjon er det samme som tillatelse, løyve eller bevilling. Konsesjon kan gis der samfunnsnytten er positiv og der det er tatt hensyn til andre miljø- og samfunnsinteresser.