I Norge kan sluttbrukere fritt velge hvilken kraftleverandør de ønsker å kjøpe kraften fra. Gjennom muligheten til å skifte kraftleverandør på bakgrunn av pris eller andre relevante hensyn, åpnes det for konkurranse mellom kraftleverandørene.

Som et ledd i arbeidet med å undersøke om konkurransen i sluttbrukermarkedet fungerer tilfredsstillende, har NVE siden 1997 foretatt kvartalsvise undersøkelser vedrørende blant annet antall leverandørskifter, markedsandeler blant kraftleverandørene i de ulike nettområdene og prisene sluttbrukerne står ovenfor.

Last ned kvartalsfordelte data for levereandørskifte (CSV-fil)

Hovedtall 2016

Hovedtall 2015


Hovedtall 2014


Hovedtall 2013

 
Hovedtall 2012
 
 
Hovedtall 2011
 
 
Hovedtall 2010
 

 

Kontaktinformasjon

Rådgiver Runa Haave Andersson

Seksjonssjef Guro Grøtterud

Om undersøkelsen

Undersøkelsen omfatter per i dag:

Utviklingen i antall leverandørskifter

Prisutviklingen for husholdningskunder

Utviklingen i leveringspliktordningen

Markedsandelene til kraftleverandører i forskjellige nettområder