Kykkelsrudanlegget var landets største kraftproduksjons- og overføringsanlegg da det ble satt i drift i 1903. Langs den rekordlange ledningen fra Kykkelsrud kraftverk i Østfold til Slemmestad i Buskerud finner vi Tonsen transformatorstasjon. Hit kom kraften fra Glomma før den ble fordelt til Aker herred og hovedstaden Kristiania de første tiårene av 1900-tallet.

Hovedtransformatorene. Ved gjenoppbyggingen etter brannen i 1933 ble hovedtransformatorene plassert utendørs. — Foto: Sissel Riibe, NVE