Smestad transformatorstasjon har helt siden idriftsettelsen i 1922 vært en institusjon i norsk kraftforsyning, ikke bare elektroteknisk men fremfor alt bedriftsorganisatorisk. Anlegget består i dag av arkitektonisk påkostede bygninger – fra flere ulike epoker – som sammen danner et unikt kraftoverføringshistorisk miljø.

Smestad transformatorstasjon juni 2009: Stasjonen fremstår som godt ivaretatt, og særlig utvendig har den i stor grad bevart sitt arkitektoniske uttrykk slik det fremstod etter utvidelsene i 1928. — Foto: Henning Weyergang-Nielsen, NVE