Kraftverk: Solbergfoss

Elvekraftverket Solbergfoss ved Glomma var i drift fra 1924. Utbyggingen var finansiert av kommune og stat. Francis-turbinene for lav fallhøyde var utviklet i samarbeid mellom Norges Tekniske Høyskole og den norske turbinindustrien. De opprinnelige turbinene og generatorene er fortsatt i drift. På samme sted finnes også et kraftverk fra 1980-tallet.

Solbergfoss kraftstasjon — Foto: Helena Nynäs, NVE, 2010