Kraftverk: Rånåsfoss

Rånåsfoss elvekraftverk ved Glomma stod ferdig i 1921. Den utnytter et fall på 12,7 meter. Dammen med flomlukene og kraftstasjonsbygningen er fine byggverk. Som helhet forteller Rånåsfoss vannkrafthistorie over et tidsspenn på hundre år.

Rånåsfoss III, med ny maskinsal i midtpartiet — Foto: Helena Nynäs, NVE, 2011