Kraftverk: Nedre Vinstra

Nedre Vinstra kraftverk i Vinstravassdraget var i drift fra 1953 som ett av de første store fjellanleggene i Norge. Nye mekaniserte fjellboringsteknikker ble tatt i bruk. Kraft­stasjonen har Francis-turbiner for høyt fall og stor ytelse. I en periode var tilløps­tunnelen også den lengste i Europa.

Inngangsparti til Nedre Vinstra kraftstasjon — Foto: Margrethe Moe, NVE, 2004