Kraftverk: Nedre Fiskumfoss

Nedre Fiskumfoss kraftverk i Namsenvassdraget kom i drift i 1946. Kraftverket var viktig for den alminnelige forsyning i Nord-Trøndelag fylke. Kraftstasjonen er typisk for elvekraftverk i etterkrigstiden. Den er bygd i fjell. Dammen har labyrintoverløp. Lakse­trapp og lakseakvarium hører også til anlegget.

Foto: Sissel Riibe, NVE, 05.08.2009