Kraftverk: Longerak

Longerak kraftverk var i drift fra 1916. Kraftverket utnytter kraften i en sideelv til Otravassdraget. Kraftstasjonsbygningen minner om en middelalderborg. Det statlige kraft­verket var bygd med tre aggregater og ga elektrisitet til et sanatorium og alminnelig forsyning.

Longerak kraftverk, ”Eventyrslottet i skogen” — Foto: NVE