Kraftverk: Kykkelsrud

Kykkelsrud kraftverk på østsiden av Glomma er en representant for de større kraft­verkene som kom i drift tidlig på 1900-tallet. Kraftverket var i drift fra 1903. Utbyggingen skulle opprinnelig dekke industrielle formål, men den ble også viktig for hoved­stadens strømforsyning.

Kykkelsrud kraftstasjon — Foto: Bjarne Nicolaisen NVE, 1980