Bøylefoss kraftverk ved Nidelva i Arendalsvassdraget var i drift fra 1913. Denne store ut­byggingen la grunnlag for industri i Arendalsområdet. Kraftverket var bygget med norsk kapital. Den tekniske løsningen med dam og vannvei var spesiell.

Bøylefoss kraftstasjon — Foto: Rolf M. Krogh, NVE, 2010