Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 29.01.2009 , sist oppdatert 15.06.2021

012/8 Hornsbekken

Vernegrunnlag: Sidevassdrag til Hallingdalselva i Drammensvassdraget, utløp til Hemsila sør for Hemsedal. Nedbørfeltet munner ut i den storslåtte Hydnesfossen, som er et kjent landemerke og en turistattraksjon i Hemsedal. Restfelt i et ellers sterkt vannkraftutbygget område.

Fossen er et markert landskapselement, godt synlig blant annet fra hovedveien over Hemsedal. (Foto: Sylvia Smith-Meyer, juli 2010)

Hornsbekken er et lite nedbørfelt og inkluderer den kjente Hydnefossen. Fossen er storslått i flomperioder med et fall på 260 m, lett synlig blant annet fra hovedveien. Den er en turistattraksjon og et kjent landemerke i Hemsedal.

Fotoside:

012-8_Hornsbekken_Hydnesfossen_fotoside.pdf

Fakta

Fylke: Viken
Kommune: Hemsedal
Vernetidspkt: 1986 (Vp III)
Vassdragsnr. 012.CDB22Z
Areal: 6 km²
Areal alle vann: 
Største vann: 
Grytingtjerni: 0,2 km², 1294 moh.
Lengde elver:
Høydenivå: 
1462 - ca 570 moh