Publisert 21.12.2011 , sist oppdatert 14.11.2023

Unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt

Industrielt kraftforbruk som ikke er unntatt elsertifikatplikten som følge av fritak fra elavgift, kan søke om unntak dersom virksomheten faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, da dette ikke anses som beregningsrelevant. 

NVE kan etter søknad  fatte vedtak om at industrielt kraftforbruk hos aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, ikke anses som beregningsrelevant. Dette følger av forskrift om elsertifikater § 19.

Det må søkes innen 31. desember for å få unntak ved elsertifikatplikten for inneværende år.

For aktører som  gis unntak for industrielt kraftforbruk med hjemmel i  § 19, 3. ledd, vil vedtaket om unntak gjelde hele året.  Aktører som omfattes av bestemmelsen oppfordres til å søke snarest mulig.

Søke om unntak

Aktører som ønsker å søke om unntak, må bruke søknadsskjemaet for "Søknad om unntak for industrielt kraftforbruk ved elsertifikatplikt" som ligger i Altinn. Søknader kan sendes NVE fra og med mandag 2. januar 2012.

Delegering av rett til å sende inn skjema

Enhetsregisteret inneholder opplysninger om leder/administrerende direktør i den enkelte virksomhet. Denne personen har via Altinn automatisk tilgang til søknadsskjemaet. Tilgangen kan delegeres til andre.

Les mer om roller og delegering i Altinn.