Publisert 31.01.2022 , sist oppdatert 09.02.2022

Strømstøtte: Her er støttesatsene for januar

I forbindelse med Regjeringens kompensasjonsordning for høye strømpriser publiserer Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) gjennomsnittlig områdepris og støttesatser for hvert enkelt prisområde i Norge.

Fra og med januar har Regjeringen justert opp kompensasjonsgraden fra 55 til 80 prosent.

Satsene for januar er nå fastsatt:

Prisområde

Gjennomsnittspris

Støttesats

NO1 (Oslo)

140,63 øre/kWh

70,63 øre/kWh

NO2 (Kristiansand)

140,63 øre/kWh

70,63 øre/kWh

NO5 (Bergen)

137,12 øre/kWh

67,12 øre/kWh

NO3 (Trondheim)

26,39 øre/kWh

0 øre/kWh

NO4 (Tromsø)

26,22 øre/kWh

0 øre/kWh

NO4 (Tromsø)*

26,22 øre/kWh

0 øre/kWh

*Innbyggere i Nordland, Troms og Finnmark er fritatt fra å betale merverdiavgift på strøm. Støttesatsen i disse fylkene vil derfor reflektere dette (være lavere).

Rammer for ordningen:

Terskelpris: 70 øre/kwh

Kompensasjonsgrad: 80 %

Volumbegrensning: 5 000 kWh

Merverdiavgift (mva): 25 %

 

Formel for støttesatsen:

(gj.snitt områdepris - terskelpris) * komp.grad * mva

(gj.snitt områdepris - 70 øre/kwh) * 0,80 * 1,25