Publisert 11.01.2023

Pålegger enkelte nettselskaper å endre navn og logo

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har i dag sendt flere nettselskaper pålegg, eller varsel om pålegg, om endring av navn eller logo. Formålet er å legge best mulig til rette for konkurranse i strømmarkedet, og unngå at kommersielle strømsalgsselskaper kan utnytte nettselskapets anseelse.

Siden 1. januar 2022 har nettselskapene måttet følge et krav om at navn og logo skal skille seg klart fra andre selskaper i samme konsern. I dag har 75 av de 94 nettselskapene i Norge sørget for å ha navn og logo som er i tråd med regelverket. Nå pålegger RME også de resterende 19 nettselskapene å endre til navn og logo som skiller seg klart fra de andre selskapene i konsernet.

- Regelverket har vært kjent for nettselskapene i lang tid. Vi har hatt flere møter hvor vi har orientert om regelverket og hvordan det vil bli praktisert. Vi har oppfordret selskapene til å konsultere oss om de er usikre på om nytt navn er i tråd med regelverket. Likefult ser vi at enkelte selskaper ikke har endret navn i tråd med dette. Derfor pålegger vi dem nå å endre navn og logo på lik linje med det store flertallet av bransjen, sier RME-direktør Tore Langset.

Skal legge til rette for konkurranse 

Tidligere har en stor andel av nettselskapenes kunder også kjøpt strøm fra en kraftleverandør i samme konsern som nettselskapet.

RME har som oppgave å legge best mulig til rette for konkurranse i strømsalgsmarkedet, og regelverket ble etablert for å unngå at de rent kommersielle strømsalgsselskapene kan utnytte nettselskapets anseelse. Nettselskapene har et naturlig monopol, de kan bruke så mye penger de vil på markedsføring, og har en særegen mulighet til å markedsføre seg i sitt lokalmiljø.

- For å sikre best mulig konkurranse, både i strømmarkedet og i andre markeder selskapene konkurrerer i, er det viktig at ingen har fordeler andre ikke har. Derfor er vi opptatte av et klart skille mellom nettselskapene og de andre virksomhetene selskapene i konsernet driver – også når det gjelder navn og logo, sier direktør for RME, Tore Langset.

Brev til hvert enkelt selskap finnes nedlastbart i listen under.

Pålegg om endring av navn:

Varsel om endring av logo:

Varsel om endring av navn:

Varsel om endring av logo og navn:

Kontakt

Direktør Tore Langset
Tlf. 90 05 65 52

Pressevakt
Tlf. 48 99 76 67 (ikke sms)