Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Vemork

Vemork kraftverk i Rjukan var verdens største da det ble satt i drift i 1911. Kraftkilden var elva Måna som renner gjennom Vestfjorddalen i Tinn i Telemark. Norsk Hydro, kunstgjødselproduksjon og tungtvannsaksjon er sentrale stikkord i kraftverkets historie. Vemork er trolig det mest kjente norske kraftverket internasjonalt. Såheim kraftverk stod ferdig i 1915. De to kraftverkene Vemork og Såheim er bygd i serie. Til sammen utnyttet de et fall på 600 meter. Teknisk, arkitektonisk og kulturhistorisk er det nær sammenheng mellom de to kraftverkene.

Foto: Arne T. Hamarsland, NVE, 2002

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Telemark

Kommune: Tinn

I drift: 1911-1971, 1971 (Nye Vemork)

Installasjon: 132 MW, 200 MW (Nye Vemork)

Fallhøyde: 300 meter

Nåværende eier: Norsk Hydro Produksjon AS

Kraftstasjon: I dagen, I fjell (Nye Vemork)

Magasin: Nei Antall aggregater: 12 (ikke i drift), 2 (Nye Vemork)

Viktige momenter

 • industrieventyret på Rjukan
 • kraftverket – helheten
 • arkitekturen
 • rørgaten
 • turbinene og generatorene
 • etablering av industrisamfunn
 • museum
 • Vemork-aksjonen
 • Såheim kraftverk
 • Mår kraftverk

Kilder

Litteratur:

 • Eyde, Sam (1939): Mitt liv og mitt livsverk. Gyldendal, Oslo.
 • Hallesby, J. (1956): Øst-Telemarkens Brukseierforening gjennom 50 år. 1903-1953. ØTB, Oslo.
 • Høydal, Hallgrim (2003): Kampen om vannet. Øst-Telemarkens Brukseierforening 1903-2003. ØTB, Notodden.
 • Kjeldstadli, Sverre (1944): Rjukan. Et moderne eventyr om industri- og bondesamfunn. Cappelen, Oslo.