Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Vamma

Vamma kraftverk på østsiden av Glomma var en stor utbygging i 1915. Utbyggingen representerte norsk teknologi med Francis-turbiner for lave fall og viser dermed den kompetansen Norge fikk innen bygging av slike turbiner. Kraftstasjonen har fortsatt eldre turbiner og generatorer i drift. Både kraftstasjonen og øvrige konstruksjoner er imponerende byggverk.

Foto: Stig Storheil, NVE, 12.07.2016

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Østfold

Kommune: Askim

I drift: 1915

Installasjon: 212 MW

Fallhøyde: 28,5 meter

Nåværende eier: Hafslund Produksjon AS

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Nei

Antall aggregater: 11

Viktige momenter

  • stor utbygging tidlig på 1900-tallet
  • arkitektur – monumentale bygninger
  • særpreget trappekonstruksjon
  • dam og luker – ombygging
  • norske Francis-turbiner for lave fall
  • eldre turbiner og generatorer fortsatt i drift
  • stor Kaplan-turbin i den nye delen
  • visningsanlegg

Kilder

Litteratur:

  • Næss, Atle (1998): Fossekraft og lange linjer. Gyldendal, Oslo.