Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 17.11.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Tysso I

Tyssedal kraftanlegg i indre Hardanger utnyttet kraften i Tyssovassdraget. Første bygge­trinn stod ferdig i 1908. Byggeperioden hadde vært kort og intens. Kraften gikk til industrien i Odda - noen få kilometer unna. Videre utbygginger fortsatte frem til 1918. Rørgaten har en helning på 58 grader i det bratteste partiet. Ringedalsdammen var den største dammen i Norge da den stod ferdig i 1918. Kraftanlegget er nær sagt autentisk, og i år 2000 ble kraftanlegget fredet. Et omfattende restaureringsarbeid ble gjennomført i årene til og med 2005.

Foto: Unn Yilmaz, NVE, 23.06.2014

Relatert informasjon

Kart

Fylke: Hordaland

Kommune: Odda

I drift: 1908-89

Installasjon: 89 MW

Fallhøyde: ca. 400 meter

Nåværende eier: Aktieselskabet Tyssefaldene

Kraftstasjon: I dagen

Magasin: Ja

Antall aggregater: 15 (ingen i drift)

Viktige momenter

 • fredet anlegg
 • pionertid for industri- og kraftutbygging
 • helhetlig planlegging
 • etablering av industrisamfunn
 • kontinuitet – gammelt og nytt
 • rørgate og tunnel
 • monumental kraftstasjon
 • kontrollpanel
 • Ringedalsdammen
 • museum

Kilder

Litteratur:

 • Fortidsvern 4/1998 (1998). Fortidsminneforeningen, Oslo.
 • Initiativ for å koma på UNESCO si liste over verda sin natur- og kulturarv. (2004). Tyssedal Kraftanlegg, Odda kommune, Odda.
 • Tekniske kulturminner i Statkraft SF (2002). NIKU/Statkraft Grøner, Oslo.