Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 16.02.2022

Vassmagasinstatistikk veke 6 2022

Framleis nedgang i fyllingsgrada. Ved utgangen av veke 6 var fyllingsgrada i norske magasin 44,8prosent.

Gjennom veka gjekk magasinfyllinga ned med 1,8 prosenteiningar. Medianverdien for fyllinga på tilsvarande tidspunkt for åra 2002-2021 er 53,3 prosent.

Høgast magasinfylling hadde Nord-Noreg (område 4) med 59,8 prosent, mens Aust-Noreg (område 1) hadde lågast fylling med 33,1 prosent. 

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasin i veke 6, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.